Медичні оглядиМедичне обслуговування

Постановою Кабінету міністрів України №1318 від 08.12.2009 затверджено порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Цей Порядок визначає механізм здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів і форм власності. Медичнеобслуговуванняучнівнавчальнихзакладіввключає:проведенняобов'язковихмедичнихпрофілактичних
оглядів;проведенняпрофілактичнихщепленьзгіднозїхкалендаремпіслялікарськогоогляду;
здійсненняпрофілактичнихтаоздоровчихзаходівпідчаснавчання;наданняневідкладноїмедичноїдопомоги;
організаціюгоспіталізаціїзанаявностіпоказаньтаінформуванняпроцебатьківабоосіб,якіїхзамінюють.
Обов'язковімедичніпрофілактичніоглядиучнівнавчальнихзакладівбудутьпроводитисьщорокумедичнимипрацівникамиу
присутностібатьківабо осіб,якіїхзамінюють,улікувально-профілактичнихзакладах.Довідку лікувально-профілактичного закладупро результати проведеного обов'язкового медичного профілактичного огляду батьки або особи, які їх замінюють,надаютьмедичному працівникові навчального закладу.
Постановою визначено, що під час обов'язкових медичних профілактичних оглядів лікарі оглядають учнів та проводятьобстеження, роблять висновок про стан їх здоров'я, визначають групу для занять фізичною культурою, дають рекомендаціїщодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму, харчування таздійсненняінших заходів.
Згідно з постановою, молодші спеціалісти з медичною освітою, що працюють у навчальному закладі: заповнюють бланк довідкиза формою 26 за результатами обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів; беруть участь в лікарському огляді учнів;проводять антропометрію, термометрію, плантографію, перевірку гостроти зору та слуху, інші скринінгові дослідження;надають невідкладну медичну допомогу в разі гострого захворювання або травми;проводять ізоляцію учнів, що захворіли, а також спостереження за учнями, які були в контакті з інфекційним хворим;беруть участь у здійсненні медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів;проводять просвітницьку роботу серед педагогічного колективу, батьків та учнів щодо здорового способу життя, збереження психічного здоров'я, виховання здорової дитини; організовують проведення поточної дезінфекції.тьмедичному працівникові навчального закладу.
Особливу увагу документом приділено профілактичним щепленням.
Профілактичні щеплення згідно з їх календарем після лікарського огляду проводять умедичному кабінеті медпрацівники навчального закладу із залученням медпрацівниківлікувально-профілактичного закладу або у лікувально-профілактичному закладі.
Щеплення проводяться за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює.
Інформація про медобслуговування фіксується і зберігається у навчальному та лікувально-профілактичному закладі.
Інформація про медичні профогляди та щеплення передається до лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання учня.
Узагальнена інформація про результати обов'язкових медичних профілактичних оглядівта загальний стан здоров'я учнів навчальних закладів щороку доводиться до відома педагогічного персоналу.
Кiлькiсть переглядiв: 338

Фотогалерея

Харківська гімназія № 163 Харківської міської ради Харківської області

Адреса: 61172, м. Харків, вул. Луї Пастера, 330
Телефон: (057)397-12-63
e-mail: nvk163@kharkivosvita.net.ua

Дата останньої зміни 14 Грудня 2018

Цей сайт безкоштовний!